Algemene voorwaarden Chez Koen


1. Contactgegevens van Chez Koen
Chez Koen (Neirinck Koen) NP
Ooievaarstraat 45
8940 Wervik
BTW-nummer: BE 0680.158.060
Hierna “Chez Koen” genoemd.

2. De reservatie in de eetplaatsen van Chez Koen, door een fysieke of rechtspersoon, via website of op enige andere wijze, betekent de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik op de website geraadpleegd worden en hebben indien nodig voorrang op enige andere versie alsook op de eigen aankoop of andere voorwaarden van de klant.

3. Een reservatie voor een maaltijd bij Chez Koen is pas geldig nadat u onze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard heeft.

4. Een reservatie is pas geldig nadat ze aanvaard of bevestigd werd, via mail, door Chez Koen. Het bewijs van deze bevestiging is de antwoord-mail van Chez Koen.

5. Behoudens een specifieke overeenkomst en/of een uitdrukkelijke bevestiging van een reservatie door Chez Koen zijn alle prijzen op de prijslijst onderhevig aan schommelingen afhankelijk van de marktprijzen van de basis ingrediënten en worden zij enkel ter informatie meegedeeld.

6. Dranken die tijdens de maaltijd geconsumeerd worden maar die niet op de reservatiebon vermeld staan, worden aan de à la carte prijs aangerekend, evenals de geconsumeerde dranken die de gereserveerde hoeveelheid drank overschrijden.

7. De tafels blijven door Chez Koen gereserveerd tot een half uur na het startuur vermeld op order bevestiging. Bij aankomst na dit tijdstip, worden de tafels opengesteld voor andere klanten en wordt de groep van de aanvrager geplaatst volgens de mogelijkheden van het ogenblik waarbij de groep eventueel kan opgesplitst worden in verschillende delen.

8. Een wijziging van de reservatie (datum, uur, aantal personen, aantal maaltijden, enz.) dient steeds zo snel mogelijk aan Chez Koen meegedeeld te worden en door Chez Koen bevestigd te worden. De wijziging, gedeeltelijke of volledige annulatie van een reservatie zonder reservatiekosten dient steeds gemeld te worden via mail kortrijk@chezkoen.be of wervik@chezkoen.be minstens 4 uur voor het afgesproken aankomstuur van de groep. Ingeval van gedeeltelijke of volledige annulatie binnen deze termijn van 4 uur, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onmiddellijk reservatiekosten verschuldigd ten belope van 50% van de totale kostprijs ( btw inbegrepen) van de bestelde niet genuttigde maaltijden. Hetzelfde geldt voor bevestigde à la carte reservaties, d.w.z zonder vooraf bepaald menu voor 10 personen of meer. In dit geval wordt een forfaitair minimum bedrag van 25 € ( btw inbegrepen) per niet genuttigde maaltijd aangerekend.

9. Chez Koen kan er niet van beschuldigd worden zijn plicht niet na te komen wanneer het restaurant zich niet houdt aan een bevestigde reservatie ingeval van overmacht, i.e. ten gevolge van enige gebeurtenis buiten zijn wil, met name ingeval van een algemene sectoriële staking, brand, terrorisme of een andere niet nader genoemde oorzaak. In dat geval worden eventuele voorschotten terugbetaald.

10. Enkel de handelsrechtbank van Kortrijk is bevoegd voor eventuele geschillen.