Privacy Policy en Cookiebeleid


1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

2. Betreft Chez Koen / Hof ter Heulebeke

Dit is de privacy verklaring van Chez Koen / Hof ter Heulebeke. Chez Koen  is een kaffee/grill in Kortrijk en Wervik, Hof ter Heulebeke biedt feestzalen aan in Beselare. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Chez Koen / Hof ter Heulebeke verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Heb je problemen omtrent het gebruik van jouw gegevens door Chez Koen / Hof ter Heulebeke, neem dan gerust contact op!

Koen Neirinck, Ooievaarsstraat 45 – 8940 Wervik
Ondernemingsnummer 0680 158 060.

De onderneming Neirinck Koen is een eenmanszaak, bestuurd door Koen Neirinck: koen@chezkoen.be

3. Doel van de gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Chez Koen / Hof ter Heulebeke. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Chez Koen / Hof ter Heulebeke via de website. In dit formulier worden volgende gegevens gevraagd om bijvoorbeeld een plaats in het restaurant te reserveren, of om u een prijsvoorstel omtrent de feestzalen op te sturen.

  • E-mail van de persoon die reserveert
  • Naam van de persoon die reserveert
  • Telefoonnummer van de persoon die reserveert
  • Adres van de persoon die reserveert

3.2. Analytics

De website van Chez Koen / Hof ter Heulebeke verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website-bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. Je kunt deze Analytics cookies al of niet accepteren in de cookie instellingen.

3.3. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dat gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je kunt deze cookies al of niet accepteren in de cookie instellingen.

4. Ontvangers

De gegevens die Chez Koen / Hof ter Heulebeke ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

4.1. Gmail

De e-mail van Chez Koen / Hof ter Heulebeke wordt gehost bij Google Mail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

4.2. Combell

De website (en database) worden gehost bij Combell. Gegevens die jij achterlaat op de website van Chez Koen / Hof ter Heulebeke zijn op de servers van Combell opgeslagen.

5. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Chez Koen / Hof ter Heulebeke, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5.1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Chez Koen / Hof ter Heulebeke via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de Google mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

5.2. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

6. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopiëen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Chez Koen / Hof ter Heulebeke of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Chez Koen / Hof ter Heulebeke privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL (HTTPS://).

7. Jouw rechten

7.1. Recht op inzage

Je hebt het recht om te alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Chez Koen / Hof ter Heulebeke vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met koen@chezkoen.be. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

7.2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rechtzetten door Chez Koen / Hof ter Heulebeke.

7.3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Chez Koen / Hof ter Heulebeke opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Chez Koen / Hof ter Heulebeke al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

7.4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Chez Koen / Hof ter Heulebeke vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

7.5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat Chez Koen / Hof ter Heulebeke niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

7.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Chez Koen / Hof ter Heulebeke jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via koen@chezkoens.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en rijksregisternummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

8. Plichten

Chez Koen / Hof ter Heulebeke verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Chez Koen / Hof ter Heulebeke via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Je e-mailadres of telefoonnummer is bijvoorbeeld nodig om een reservatie te kunnen bevestigen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Chez Koen / Hof ter Heulebeke de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Chez Koen / Hof ter Heulebeke met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Chez Koen / Hof ter Heulebeke behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Chez Koen / Hof ter Heulebeke dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Chez Koen / Hof ter Heulebeke te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens!

koen@chezkoen.be
Ooievaarsstraat 45 – 8940 Wervik
Ondernemingsnummer 0680 158 060.

9. Wijzigingen

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.